Hướng dẫn > Chia sẻ sự kiện cho bạn bè và người thân

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống để vào xem chi tiết sự kiện mà bạn muốn chia sẻ cho bạn bè và người thân.
Bạn có thể chia sẻ sự kiện qua Facebook cho bạn bè và người thân
Bạn có thể gửi đường dẫn sau cho bạn bè và người thân.