Hướng dẫn > Cách đăng ký tài khoản

Bạn ấn vào Đăng nhập
Sau đó bạn ấn vào Đăng ký tài khoản mới
Bạn cần nhập đầy đủ thông tin và ấn đăng ký tài khoản
Hệ thống sẽ gửi email xác nhận cho bạn. Bạn cần vào email để click vào đường dẫn sau để active tài khoản
Bạn đã đăng ký tài khoản thành công!