Hướng dẫn > Quên mật khẩu

Bạn ấn vào Đăng nhập
Sau đó bạn ấn vào Quên mật khẩu
Bạn cần nhập email mà bạn đã đăng ký với hệ thống và ấn Gửi Email. Hệ thống sẽ gửi một email cho bạn.
Bạn đăng nhập vào email và ấn vào đường dẫn trong email
Bạn đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản của bạn
Sau khi đổi mật khẩu thành công bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.