Hướng dẫn > Kết nối Messenger

Sau khi đăng nhập vào hệ thống nếu như bạn chưa kết nối Messenger mà muốn nhận thông báo qua Messenger bạn cần nhấn vào Send to Messenger để chúng tôi có thể gửi tin nhắn báo sự kiện cho bạn.
Và sau khi bạn kết nối Messenger bạn sẽ nhận được thông báo như sau: