Hướng dẫn > Kết nối Facebook

Sau khi đăng nhập vào hệ thống nếu như bạn chưa kết nối Facebook mà muốn nhận thông báo trên Facebook bạn cần nhấn vào Facebook để chúng tôi có thể thông báo sự kiện cho bạn.