Hướng dẫn > Thêm người theo dõi sự kiện

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống và vào xem sự kiện mà mình muốn thêm người theo dõi.
Bạn có thể thêm người theo dỡi sự kiện bằng thêm email của người bạn muốn cho theo dõi. Bạn nhấn chuột vào Thêm người theo dõi
Bạn cần nhập email của người mà bạn muốn cho theo dõi
Sau đó bạn nhấn Thêm
Với những người bạn không muốn cho theo dõi sự kiện của mình bạn có thể xóa người đó đi.