Hướng dẫn > Huỷ thông báo

Sau khi đăng nhập vào hệ thống bạn có thể cài đặt việc nhận hoặc tạm ngừng thông báo về các sự kiện như ngày rằm, mùng 1, lễ tết, thông báo trước 1 tháng, trước 1 tuần bất kỳ lúc nào tại đây