Hướng dẫn > Kết nối với Google Calendar

Bạn chỉ cần chọn đăng nhập với Google ở màn hình login là tài khoản của bạn sẽ được tự động kết nối với Google Calendar.

Lưu ý rằng mỗi tài khoản tại Nhớ Lịch Âm chỉ sử dụng duy nhất một email. Nên nếu như bạn chọn đăng nhập bằng Facebook thì email Facebook và email Google phải trùng nhau.
Hoặc click vào đây